Контакт

 

Установа за децу и младе "Сремчица"
Моштаничка 2
11000 Београд
(Сремчица, Чукарица)
Република Србија

Телефон:
+381 (11) 25 26 329
+381 (11) 25 26 245

Факс:
+381 (11) 25 26 019

Мејл: sek5

 
                                      Дом Сремчица                                                                                                  

 

 

ВД директор:
Марина Видојевић
Мејл:

 

Правник:
Ивана Шибалић
Мејл: prav5

ПИБ:102475457               Шифра делатности: 8720               Матични број: 07037317               Главни рачун: 840-444661-89               Донације: 840-1227761-32

X

Right Click

No right click