О нама

Установа за децу и младе "Сремчица" је установа социјалне заштите која услугу домског смештаја пружа деци и младима и одраслим корисницима који услед физичких, интелектуалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата, а чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или кроз услуге у заједници. Услуге смештаја Установа пружа на основу одлуке органа старатељства или суда, односно по упуту надлежног центра за социјални рад.

Сврха домског смештаја у нашој установи је обезбеђивање привременог безбедног и стимулативног окружења, у околностима када то није могуће обезбедити у породичној средини, како би се корисницима пружила подршка и припрема за одржив независан живот. Активности су усмерене су на припрему деце и младих за повратак биолошкој породици, одлазак у хранитељску породицу, или оспособљавање да се као независне одрасле особе интегришу у заједницу.

Рад са корисницима је усмерен ка задовољавању њихових краткорочних, средњорочних и дугорочних потреба, развијању способности, знања и практичних вештина неопходних у свакодневном животу, у успостављању самопоштовања и поверења у односима са другима а уз подстицање индивидуалности сваког корисника.

 

Настајање и развој

На основу препознате потребе за институционалним збрињавањем и рехабилитацијом деце и младих која заостају у менталном арзвоју, Републичка скупштина СР Србије је 1965.године донела одлуку о оснивању Специјалног завода у Сремчици. Две године касније, с пролећа 1967. године почела је изградња Специјалног Завода у Сремчици. Био је то први објекат у СР Србији који је наменски пројектован за смештај и неговање, здравствену заштиту, васпитање, образовање, радно ангажовање и оспособљавање умерено и теже ментално заостале деце и омладине.

Установа је почела са радом 02.10.1969. године, и овај дан се, свих протеклих година, слави као Дан установе. Први, директор у оснивању, био је проф. др Живко Соколовски који је са својим тимом савршених ентузијаста, стручњака и великих пријатеља деце, утемељио фантастичну идеју, научно засновану на концепцијама европских школа. Стручни радници су показивали запажене резултате у раду, јавно их промовисали на многим стручним скуповима у земљи и иностранству. Дом у Сремчици се брзо почео сврставати у светски препознатљиве установе.

Од почетних осамдесет корисника на стационарном смештају и двадесетак у дневном боравку, број корисника је растао из године у годину, тако да је већ 1993. године у „Сремчици“ било 300 корисника. Исте године, Одлуком Владе Републике Србије, Специјални Завод у Сремчици се трансформише у „Дом за децу и омладину ометену у менталном развоју“.

 

Новије време

Оснивачку функцију Установе „Сремчица“ врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. Према Уредби о мрежи установа социјалне заштите из 2013. године, Установа за децу и младе „Сремчица“ пружа услуге домског смештаја за 300 корисника, односно за 100 деце и младих са сметњама у развоју и 200 одраслих корисника са интелектуалним и менталним тешкоћама у комуникацији.

Установа за децу и младе „Сремчица“ је модеран систем резиденцијалне бриге у којем се промовишу напредне идеје, научно истраживачки рад, примери добре праксе и универзални принципи људских права у раду са особама са сметњама у развоју уз подстицање свестраног развоја и оспособљавања корисника за успешније функционисање у групи, у породици и широј друштвеној заједници, а у циљу поспешивања њихове социјалне интеграције.

Установа се налази у београдском насељу Сремчица и простире се на 18 хектара површине, у пријатном, зеленилом окруженом, амбијенту. Смештајни капацитети су организовани у три павиљона. Установа располаже функционалним простором за организацију окупационо - радне терапије и спортско рекреативних саржаја.

Himna baner1

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Републички завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите

Услови коришћења сајта

Власник домена www.sremcicadom.org.rs је Установа за децу и младе - Сремчица. Садржаји, информације и фотографије, приказани на сајту, уколико није другачије наведено, су такође власништво Установе за децу и младе - Сремчица. Носилац ауторских права општих и информативних материјала, представљених на сајту, је Установа за децу и младе - Сремчица.

X

Right Click

No right click