Организација

Услуга смештаја, у установи за децу и младе „Сремчица“, огледа се у организацији рада пет служби: служба стручног рада, медицинска служба, служба рачуноводства, техничка служба и служба општих и правних послова.

Служба стручног рада, организована је за обављање послова који обухватају социјалну интеграцију корисника кроз реализацију васпитно-образовних прогама, радно оспособљавање корисника, радно-окупациону терапију и рехабилитацију. За обављање ових послова радно су ангажовани социјални радници, психолози, дефектолози, логопед, радни терапеути и инструктори.

Континуирана  здравствена заштита и нега корисника, организована је у оквиру медицинске службе у којој су запослени лекари, медицинске сестре и техничари, као и неговатељи. Лекари опште праксе, запослени у Установи, изабрани су лекари корисницима услуге смештаја.

Служба рачуноводства бави се финансијско-рачуноводственим пословима и стара се о јавним набавкама. Техничка служба подразумева све друге послове који сеодносе на обезбеђивање исхране, хигијене, одржавање објеката и опреме, инвестициона улагања и осигуравање безбедности корисника. За опште и правне послове задужени су правник и технички секретар установе.

Подршку у раду Установе и контролу законитости рада врше Управни одбор Установе.

Управни одбор чини 5 чланова: Зорана Травица и Мирјана Новаков (представници оснивача), Звездан Брадић (представник локалне заједнице), Трајанка Дујовић (представник родитеља) и Драгомир Удовичић (представник из реда запослених)

 

Преузмите Статут Установе

Himna baner1

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Републички завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите

X

Right Click

No right click