Стручни тимови

Стручни тим за пријем, премештај и отпуст корисника  чине: координатор стручног рада, лекар специјалиста, лекар опште праксе, социјални радник, психолог, правник и дежурни дефектолог павиљона.


Преузмите процедуру за Пријем корисника


Стручни тим чине: координатор стручног рада, лекар специјалиста, лекар опште праксе, социјални радник, психолог.

Стручни тим за радно окупациону терапију и радно оспособљавање корисника чине: социјални радник (вођа тима), психолог, лекар опште праске, дежурни дефектолози павиљона и корисник.

Тим за саветодавни групни рад чине: лекар специјалиста, лекар опште праксе, социјални радник, психолог, матични васпитач групе у којој се реализује саветодавни групни рад.

Стручни тим дечијег павиљона чине: лекар специјалиста, лекар опште праксе, дежурни дефектолог павиљона, дефектолози дечијег павиљона, логопед, главна медицинска сестра, медицинска сестра у павиљону и неговатељица.

Стручни тим мушког павиљона чине: лекар специјалиста, лекар опште праксе, дежурни дефектолог павиљона, дефектолози мушког павиљона,радни терапеути и радни инструктори мушког павиљона , главна медицинска сестра, медицинска сестра у павиљону и неговатељица.

Стручни тим женског павиљона чине: лекар специјалиста, лекар опште праксе, дежурни дефектолог павиљона, дефектолози женског павиљона,радни терапеути и радни инструктори женског павиљона , главна медицинска сестра, медицинска сестра у павиљону и неговатељица.

Стручни тим за заштиту од насиља чине: социјални радник (вођа тима), психолог, васпитач-дефектолог, радни терапеут, а према потреби и правник.


Преузмите План рада Тима за заштиту од насиља за 2018. годину

Himna baner1

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Републички завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите

X

Right Click

No right click