Рад са корисницима

Према Уредби о мрежи установа социјалне заштите, коју је Влада Републике Србије донела 2012. године, Установа за децу и младе „Сремчица“ пружа услугу смештаја за 100 деце и младих са сметњама у развоју и 200 одраслих корисника са интелектуалним и менталним тешкоћама у комуникацији.

Услуге смештаја остварују се кроз програмске активности којима се, у складу са проценом потреба корисника, а на основу индивидуалних планова, корисницима обезбеђује задовољавање основних животних потреба, осигурава безбедно и пријатно окружење, води брига о здрављу, подстиче развој и очување индивидуалних потенцијала, пружа подршка при школовању и запошљавању, као и подршка  у остваривању грађанских права.

На пружању услуге смештаја ангажовано је:

  • 25 стручних радника: 1 координатор стручног рада, 2 социјална радника, 1 психолог, 1 логопед, 1 правник, 2 лекара опште праксе, 16 дефектолога и 1 лекар-неуроспсихијатар који је ангажован по основу уговора о делу;
  •  5 стручних сарадника – 4 радна терапеута и 1 нутрициониста ангажован по основу уговора о делу;
  • 39 сарадника - 8 радних инструктора у радионицама, 18 неговатеља/неговатељица, 13 медицинских сестара/техничара;
  • 38 радника на пословима подршке (обезбеђење, припремање и сервирање хране, одржавање хигијене рубља и простора, грејање, одржавање простора и опреме, финансијско-рачуноводствени послови и послови на пољопривредном газдинаству).
X

Right Click

No right click