Радно-окупациона терапија

Радни терапеути, спровођењем радно - окупационе терапије, оспособљавају кориснике за самостално обављање одређених активности кроз коришћење различитих материјала за рад. У оквиру креативних радионица спроводе се едукативни и практични програми рада са корисницима у зависности од индивидуалних способности и афинитета. Циљ је да се корисници оспособе за рад, да стекну радне навике, знања и вештине које ће им бити корисне и помоћи да се што боље сналазе у својој ужој, али и широј друштвеној заједници.

На основу процене потреба корисника, његових афинитета и процене капацитета,  врши се планирање терапије и постављају индивидуални  циљеви за сваког корисника. Радно окупациона терапија, као део стручног рада обухвата све мануелне, креативне, рекреативне, едукативне, спортске, културне и остале активности, са циљем да се побољшају психомоторне функције корисника.

 

Преузмите Правилник о радно-окупационој терапији

Преузмите План рада за 2018. годину

X

Right Click

No right click