Здравствена заштита

Брига о здрављу корисника обавља се у оквиру Медицинске службе Установе коју чине 2 лекара опште праксе, 13 медицинских сестара/техничара и 17 неговатеља. Здравствена заштита на примарном нивоу у Установи обухвата лекарске прегледе, амбулантно – дијагностичке и терапијске интервенције из области опште медицине, као и медицинску негу и рехабилитацију. Установа има регистровану и опремљену амбуланту, ординацију опште медицине и стоматолошку ординацију.

Здравствена заштита корисника, која се обезбеђује у Установи, подразумева:

  • Преглед од стране доктора медицине у амбуланти Установе и систематски преглед корисника, систематске прегледе новопримљених корисника и корисника који се опсервирају за пријем, накнадне систематске прегледе школске деце и младих пред упис у нову школску годину и пред полазак на екскурзије, систематске прегледе лекара специјалиста ( гинеколога, стоматолога).

  • Свакодневно праћење и евидентирање здравствених стања корисника, набавку лекова, помоћних лековитих препарата и дијететских производа, свакодневну поделу неуролошке, психијатријске и симптоматске терапије, контрола ТА и ТТ корисника, контроле шећера у крви, како код дијабетичара, тако и код осталих корисника.

  • Збрињавање ургентних стања, локалне апликације дерматолошких препарата, превијања, обрада рана и мањих хирушких интервенција.

  • Лабораторијске анализе.
X

Right Click

No right click