СЕНЗОРНА СОБА користи се за стимулацију чула у индивидуалном и групном раду. Опремљена је са елементима за подстицање визуелног, тактилног, чула мириса и слуха. У овакав вид помоћне терапије, која не лечи већ побољшава функционални статус корисника, уључени су како деца тако и одрасли. Са њима у појединачним сеансама раде стручни радници.

МОНТЕСОРИ ПРОГРАМ обухвата едукацију и оспособљавање корисника до граница њихових могућности и то у развоју основе координације, манипулације, пажње кроз области практичког, сензорног, језичког, космичког и математичког васпитања. Програм се спроводи свакодневно, са унапред одређеним групама корисника које су отвореног типа или хетерогене, а према њиховим афинитетима. Циљ овог програма је да се путем игара одржавају постојеће способности и развијају нове, а све то у зависности од потенцијала, могућности и мотивисаности сваког корисника појединачно. Монтесори реализују дефектолози и радни терапеути.