Управни и Надзорни одбор

УПРАВНИ ОДБОР
Председник – Зоран Јовановић
Чланови – Проф. др Горан Недовић, Звездан Брадић, Ивана Максимовић, Трајанка
Дујовић

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник – Драгана Вуковић
Чланови – Светко Драгојевић, Гордана Никшић