Jавнa набавкa број 15/19 – Mлеко и
млечни производи и месо и месне прерађевине

Јавна набавка број 14/19- Израда измене плана детаљне регулације
насеља Сремчица

Јавна набавка број 13/19 – опрема за дечији павион.

Јавна набавка број 12/19-  Прибор ид средства за хигијену

Јавна набавка број 10/19 медицински и лабораторијски материјал

Јавна набавка број  09/19 – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији дечијег павиљона

Јавна набавка број 7/19 – Реконструкција дечијег павиљона.

Јавна набавка број 05/19 – одржавање опреме за домаћинство.

Јавна набавка број 04/19- израда
техничке документације за мушки павиљон, женски павиљон, кухиња са
трпезаријом и вешерајем.

Jавнa набавкa број 02/19 – текуће одржавање дела радионица.

Јавна набавка број 01/19 – видео надзор за амбуланту, радионице и кухињу
са трпезаријом.