Јавна набавка број 06/19 –
електрична енергија.

Јавна набавка број 05/19 –
одржавање опреме за домаћинство.

Јавна набавка број 04/19- израда
техничке документације за мушки павиљон, женски павиљон, кухиња са
трпезаријом и вешерајем.

Jавнa набавкa број 02/19 – текуће одржавање дела радионица.

Јавна набавка број 01/19 – видео надзор за амбуланту, радионице и кухињу
са трпезаријом.