Јавна набавка број 08/19 – горива.

Јавна набавка број 7/19 – Реконструкција дечијег павиљона.

Јавна набавка број 05/19 – одржавање опреме за домаћинство.

Јавна набавка број 04/19- израда
техничке документације за мушки павиљон, женски павиљон, кухиња са
трпезаријом и вешерајем.

Jавнa набавкa број 02/19 – текуће одржавање дела радионица.

Јавна набавка број 01/19 – видео надзор за амбуланту, радионице и кухињу
са трпезаријом.