Скочи на садржај

светски дан социјалне правде

  • од

Право на образовање

Доступност информација и едукација

Приступ обукама и радионицама

Учење нових вештина и лична афирмација

Примењивање савремених метода у терапијама

Једнаки третман свих корисника

Уважавање личних ставова

Право на осамостаљивање и становање уз подршку

Учествовање у друштвеном животу и укљученост у заједницу

Поштовање људских права

Све ово чини социјалну правду, која мора бити доступна деци и младима са сметњама у развоју. Принципи социјалне правде, једнакости и равноправности примењују се приликом доношења свих наших одлука. Поштујемо људско достојанство, различитости, уважавамо идеје и жеље корисника и заједнички радимо на стварању њихове боље будућности. Промовисањем корисника утичемо на слику јавности и ставове према њима. Сви имамо иста права иако смо различити, зато се заједнички морамо залагати за социјалну правду.

Click to listen highlighted text!