Скочи на садржај

службе

служба стручног рада

Служба стручног рада је највећа служби у установи и у оквиру ње се спроводи непосредни рад са корисницима. То подразумева обављање послова који обухватају социјалну интеграцију корисника, васпитно – образовни програм, радно оспособљавање корисника, радно – окупациону терапију и рехабилитацију. Службу чине дефектолог – координатор стручног рада, дефектолози, социјални радници, психолог, логопед, радни терапеути и радни инструктори.

медицинска служба

Установа за децу и младе „Сремчица“ је установа социјалне заштите која има регистровану здравствену делатност, односно може обављати одређене послове здравствене делатности у Ординацији опште медицине, Амбуланти за здравствену негу и Амбуланти за рехабилитацију и то: лекарске прегледе и амбулантно дијагностичке и терапијске интервенције из области опште медицине, као и медицинску негу и рехабилитацију по налогу лекара, као и стоматолошку делтаност. Медицинска служба спроводи континуирану здравствену заштиту на примарном нивоу организације, као и негу корисника. Чине је два доктора медицине, главна медицинска сестра, 14 медицинских техничара/сестара, као и 17 неговатеља који брину о личној хигијени корисника. Доктори медицине, запослени у Установи, изабрани су лекари корисницима услуге смештаја. Рад медицинске службе заснован је на пружању услуга из области превентивног и куративног радa. Брига о денталном здрављу корисника спроводи се у стоматолошкој ординацији чији је рад  дефинисан Протоколом о сарадњи са Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду. У априлу 2019. године отворена је и прва гинеколошка ординација у систему социјалне заштите при чему се брига о гинеколошком и репродуктивном здрављу корисница спроводи од стране гинеколога-консултанта на примарном нивоу здравствене организације. Повремене психијатријске прегледе корисника обавља специјалиста психијатрије-консултант Установе. Сарадња са другим стручним радницима Установе реализује се кроз учешће лекара у  Стручном тиму, Интерном тиму, Тиму за пријем, премештај и отпуст корисника, Тиму за радно-окупациону терапију корисника, Стручним тимовима мушког, женског и дечјег павиљона као и колегијуму.

служба исхране

Рад Службе исхране одвија се у централној кухињи са трпезаријом и пекари које се налазе у установи. У Служби исхране обављају се послови припреме намирница, кувања, печења и сервирања хране. Служба исхране ради 365 дана у години, при чему се припремају 3 оброка, 2 ужине, као и хлеб за све кориснике. За славу, празнике и важне догађаје које обележавамо у установи, Служба исхране припрема пригодно послужење. Службу исхране чине куварице, сервирке и пекарке.

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

У оквиру службе рачуноводства обављају се рачуноводствено-финансијски послови.

СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

У оквиру службе општих и правних послова обављају се послови од заједничког интереса за целу установу и то:
правни и административни послови, послови заштите на раду, послови противпожарне заштите.

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Техничка служба је сервис другим службама установе са којима на дневном нивоу сарађује са циљем да се корисницима обезбеди свеобухватна услуга. У оквиру техничке службе обављају се послови складиштења, хигијене простора, одржавање објеката и опреме, као и послови на домској економији и портирници. 

Click to listen highlighted text!