Скочи на садржај

наша визија и мисија

Наша мисија је обезбеђивање привременог, безбедног и стимулативног окружења корисницима којима, услед различитих околности, то није могуће обезбедити у породичној средини, пружање подршке и припрема за одржив и независан живот. Наше активности су усмерене на припрему деце и младих за повратак биолошкој породици, одлазак у хранитељску породицу или оспособљавање за интегрисање у ширу друштвену заједницу.

Наша визија је да Установа за децу и младе „Сремчица“ представља пример модерног система резиденцијалне бриге у коме се промовишу напредне идеје, научно истраживачки рад, примери добре праксе и универзални принципи људских права у раду са особама са сметњама у развоју, уз подстицање свестраног развоја и оспособљавања корисника за успешније функционисање у групи, у породици и широј друштвеној заједници, а у циљу поспешивања њихове социјалне интеграције

Click to listen highlighted text!