Скочи на садржај

СЕКЦИЈЕ И РАДИОНИЦЕ

Секције и радионице са корисницима организују се у оквиру радно – окупационе терапије као једног од сегмента рада са корисницима. Циљ радно – окупационе терапије је квалитетно, садржајно и организовано слободно време корисника, где корисници кроз различите задатке и игру, користе максимум сопствених потенцијала. Кроз њихово целокупно ангажовање у оквиру секција и радионица ради се на очувању њихових постојећих капацитета, унапређењу моторике, усвајању нових вештина, подстицању корисника на самосталност, побошљању концентрације и пажње итд, при чему корисници развијају осећај да доприносе заједници у којој живе. Они свакодневно улажу велики напор да би превазишли своје недостатке и урадили нешто корисно и лепо за себе и околину. Важно им је да нешто стварају и да је то вредно и вредновано од других

Секције које постоје у установи су:

спортска секција

У спортску секцију су укључени корисници свих група и свих узраста. Спортске активности одржавамо на спољним спортским теренима и у фискултурној сали, при чему се корисници упознају са различитим спортовима и дисциплинама. Спортско – рекреативни клуб корисника реновиран је и поново отворен у октобру 2019. године, а садржи пикадо, стони тенис, стони фудбал и билијар.

МУЗИЧКО-ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Идеја водиља за ову секцију била нам је да кроз драмске и музичке активности, отворимо врата ка друштву и покажемо како и ми можемо бити достојни гости позорнице. Ова секција окупља кориснике који имају афинитета ка бини, глуми, музици, мимици. Активности које се реализују су скечеви, представе, рецитације, извођење песама и фолклорних тачака. Циљ ових активности је подстицање концентрације, перцепције, развијање самоконтроле, повећавање флексибилности, неговање сарадње, са посебним освртом на осећај личне вредности и важности код корисника.

ликовна секција

У ликовну секцију укључени су сви корисници установе по сопственој жељи и интересовању за ликовно изражавање. Кроз шареноликост боја и цртежа, корисници се подстичу на креативност, усвајају нове вештине комуникације, развијају способност за усвајање облика, боја и величина појмова, спознају околину, групу и стварају осећај припадности групи. Такође, појединачне радње које се одвијају у оквиру ликовне секције подстичу развијање моторике шаке и прстију, побољшавају невербалну комуникацију и приказују способност корисника као индивидуе да прикаже емоције симболизацијом онога што зна о околини.


Радионице које реализујемо у установи су:

НАРОДНА РАДИНОСТ

У радионици народне радиности се израђују предмети старих српских заната и то штрикањем, везом на различитим материјалима, хеклањем украсних чипки на шустиклама, миљејима и стољњацима. Такође, ради се израда слика у различитим техникама – колаж, квилинг и стринг арт. Радови корисника радионице народне радиности презентују се на различитим манифестацијама, сајмовима и многим изложбама.

кројачка радионица

Кројачка радионица претежно интересује кориснице, а већина њих је дуго година ангажована у оквиру исте. У кројачкој радионици кориснице су оспособљене за шивење постељина, завеса, молтобрана, мењање рајсфершлуса на јакнама и панталонама, скраћивању и шивењу одевних предмета и свих осталих потреба корисника установе. Сваки штеп који ураде проткан је са пуно љубави и говори о много труда и напора који улажу.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

Креативна радионица подразумева израду и дораде предмета од различитих сировина, а технике су биле комбинованог карактера, од обичне технике бојења и цртања, преко сенчења, тачкања, прскања. Временом су се развијале сложеније технике – декупаж техника, осликавање стакла, керамике, сликање на стаклу, шпер плочи, платну, израда накита.  Циљ креативне радионице је побољшање спретности, брзине, координације покрета, повећање и одржавање мишићне снаге, одржавање стечених радних навика и развијање нових, развијање осећаја одговорности, истрајност и упорност у раду, осећај за корисно и лепо. Израђене предмете поносно приказујемо на различитим сајмовима, базарима, изложбама и фестивалима.

РАДИОНИЦА ДОМСКЕ ЕКОНОМИЈЕ

У радионицу домске економије у највећој мери су укључени мушки корисници установе. Ова радионица пружа могућност за разноврсне облике радно – окупационе терапије, а активности које се спроводе у оквиру ње везане су за пољопривредне активности и то: повртарство, ратарство, сточарство, воћарство и живинарство. У оквиру радионице, корисници имају прилику да учествују у целокупном производном процесу, а заокруживањем тих процеса, развијају доследан и одговоран однос према задацима и целокупном процесу од почетка до краја, чиме показују схватање циља радног процеса. Трајање производног процеса у пољопривреди код корисника ствара потпуно нове представе о појму времена, годишњих доба итд.

Click to listen highlighted text!