Скочи на садржај

ДИРЕКТОР


Mарина Видојевић, рођена 1975. године у Београду. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију завршила je 2002. gодине. Специјалистички рад „ Рехабилитација поремећаја функције говора “ одбранила je 2009. године. Докторску дисертацију са темом “Mедијска видљивост социјалних услуга као фактор побољшања квалитета живота особа ометених у развоју“ одбранила 2022. године
Од 2006. до септембра 2018. године радила је у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд, од места члана стручног тима , до обављања посла руководиоца Дневног боравка „Стари град“, а затим и руководиоца Дневног боравка „Сунце“ на Бежанијској коси.

Била је члан УО Центра, као представник запослених и председница УО Геронтолошког центра Београду.
За вршиоца дужности директора Установе за децу и младе „Сремчица“, именована је 2018. године, од марта 2021. године обавља функцију директора исте установе. За време њеног рада Установа за децу и младе „Сремчица“ примила је повељу „Проф. Миодраг В. Матић“ као резултат увођења иновативних метода и поступака у раду са корисницима. У јуну 2022.године изабрана је за председницу струковног удружења друштва дефектолога Београда.


Аутор је многобројних акредитованих програма, у области социјалне заштите у Србији и региону.
Била је координатор и носилац многих пројекта како у Србији, тако и у региону који су од значаја за увођење иновативних метода у раду са децом и омладином са сметњама у развоју.


Аутор је многобројних научних радова, а неки од њих су:

„Characteristics of activities of children with cereblar palsy”, часопис Acta kinesiologica International Scientific Journal of Kinesiology, 2019 године.

„Walk characteristics among younger and older groups of patients with parkinsons disease“, часопис Acta kinesiologica International Scientific Journal of Kinesiology (ISSN 1840-2976), 2018. године.

“Модели подршке особама са сметњама у развоју у систему социјалне заштите усмерени на унапређивање менталног здравља“, у националном часопису „Здравствена заштита“, 2016. године.

Организатор, иницијатор и учесник-предавач бројних инклузивних радионица и стручних скупова и јавних манифестација од 2012. године до данас. Иницијатор и реализатор документарног филма „Мостови који спајају срцем“ посвећеног корисницима Дневног боравка „Стари град“. Главни и одговорни уредник монографије поводом 50 година рада Установе за децу и младе „Сремчица“ под називом „Првих 50 година“, 2019. година.

Главни и одговорни уредник часописа Установе за децу и младе „Сремчица“ под називом „Моја Сремчица“ , 2020. година.
Током целе каријере перманетно се усавршавала, кроз делокруг рада и стручну литературу из система социјалне заштите. У обављању изузетно одговорних и осетљивих задатака увек иницирала сарадњу са државним институцијама, невладиним сектором, међународним организацијама и академском заједницом.


Мајка је две ћерке, Милице и Јане.

Click to listen highlighted text!