ДИРЕКТОР


Mарина Видојевић, дипломирала је на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију 2002. године, и стекла звање дипломирани дефектолог – логопед. Усавршавање наставља на Факултету политичких наука на специјалистичким студијама где 2009. године стиче звање специјалисте социјалне рехабилитације. Тренутно докторант пред одбраном докторске дисертације на тему “Mедијска видљивост социјалних услуга као фактор побољшања квалитета живота особа ометених у развоју“. Од 2006. до септембра 2018. године радила је у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд,  од места члана стручног тима на пословима логопеда, до обављања посла руководиоца Дневног боравка „Стари град“, а затим и руководиоца Дневног боравка „Сунце“ на Бежанијској коси. Била је члан УО Центра, као представник запослених и председница УО Геронтолшког центра Београду. За вршиоца дужности директора Установе за децу и младе „Сремчица“, именована је 2018. године, од марта 2021. године обавља функцију директора исте установе.  За време њеног рада Установа за децу и младе „Сремчица“ примила је повељу „Проф. Миодраг В. Матић“ као резултат увођења иновативних метода и поступака у раду са корисницима.  Аутор је многобројних акредитованих програма, од којих се издвајају следећи:

·       Аутор акредитованог програма Завода за школство Црне Горе 2015/2016.: „Подстицање креативности ђеце са посебним образовним потребама кроз развој маште (креативно мишљење) и стваралаштва (креативно изражавање)“;

·       Аутор координатор акредитованих програма који су усвојени на другој седници другог сазива Националног савета за образовање Црне Горе од 30.06.2015. године: „Програм образовања за иновативни приступ у раду са дјецом и младима са сметњама у развоју – специјализација за сарадника/сарадницу, посебно за водитеља/водитељку  у извођењу хипорехабилитације“.

Била је координатор и носилац многих  пројекта како у Србији, тако и у региону који су од значаја за увођење иновативних метода у раду са децом и омладином са сметњама у развоју. Аутор је многобројних научних радова, а неки од њих су:

1.     „Characteristics of activities of children with cereblar palsy”, часопис Acta kinesiologica International Scientific Journal of Kinesiology, 2019 године.

2.     „Walk characteristics among younger and older groups of patients with parkinsons disease“, часопис Acta kinesiologica International Scientific Journal of Kinesiology (ISSN 1840-2976), 2018. године.

3.     “Модели подршке особама са сметњама у развоју у систему социјалне заштите усмерени на унапређивање менталног здравља“,у националном часопису „Здравствена заштита“, 2016. године. 

Организатор и иницијатор бројних инклузивних радионица, скупова и јавних манифестација од 2012. године до данас. Иницијатор и реализатор документарног филма „Мостови који спајају срцем“ посвећеног корисницима Дневног боравка „Стари град“. Главни и одговорни уредник монографије поводом 50 година рада Установе за децу и младе „Сремчица“ под називом „Првих 50 година“, 2019. година. Главни и одговорни уредник часописа Установе за децу и младе „Сремчица“ под називом „Моја Сремчица“ , 2020. година. Мајка је две ћерке, Милице и Јане.