Скочи на садржај

рециклажа

  • од

Установа за децу и младе „Сремчица“ је закључила уговор са ЈКП „Градска чистоћа“ у поступку управљања амбалажним отпадом, у складу са Законом о управљању отпадом и Законом о амбалажи о амбалажном отпаду који подразумева организацију активности на сакупљању, разврставању, преузимању, транспорту и упућивању процес рециклаже амбалажног отпада.

Наши корисници ће тако,по први пут, моћи да разврставају и одлажу амбалажни отпад /неопасан/: (картонска и папирна амбалажа, пластична амбалажа – ПЕТ , чврста пластика, мешана пластула, фолија, ХДП боца, стаклена амбалажа, метална амбалажа, – МЕТ, композитна амбалажа – тетрапак. 

Click to listen highlighted text!