Скочи на садржај

После више од 50 година у Установи за децу и младе „Сремчица“ решени имовинско-правни односи

  • од

Скупштина града Београда је на седници одржаној 21.02.2023. године, усвојила План Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Сремчица, за део блокова 186 и 187, градска општина Чукарица који је објављен у Службеном листу града Београда бр. 9/2023. године.

На тај начин Установа за децу и младе „Сремчица“ је регулисала имовинско-правне односе и створила услове за доградњу постојећих, градњу нових објеката и развијању нових услуга.

Средства за израду наведеног плана обезбедило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања а исти је израдио Урбанистички завод града Београда.

Установа за децу и младе „Сремчица“ је почела са радом давне 1969. године а тек сада је успела да, захваљујући овом Плану, утврди границе свог комплекса, формира парцеле које чине исти и реши вишедеценијски проблем који је био препрека ширењу постојеће и развоју нових услуга.   

https://www.novosti.rs/beograd/vesti/1218661/posle-pola-veka-konacno-reseni-imovinsko-pravni-odnosi-doma-sremcici

Click to listen highlighted text!