Скочи на садржај

Међународни дан социјалног рада

  • од

Социјални радник Установе за децу и младе „Сремчица“, Дијана Пешић

Међународни дан социјалног рада обележава се сваке године, трећег уторка у марту месецу, од 1983. године. Овај дан је прилика да се, на глобалном нивоу, сви социјални радници, подсете фундаменталне улоге и мисије коју остварују. У најширем смислу, циљ социјаних радника био би унапређење целокупног друштвеног система, уз промовисање благостања, солидарности и социјалне правде за све људе на планети. Док би они свакодневни кораци и поступци, предузети у циљу остваривања права корисника, уз уважавање њиховог најбољег интереса, били пут до достизања ширег и дубљег смисла социјалног рада.
На овај дан социјалног рада, указала се потреба да истакнем важност улоге коју социјални радници имају у једном друштву, са освртом на моје лично виђење радног места социјалног радника у Установи за децу и младе „Сремчица“.*
Лепота посла социјалног рада огледа се у могућности да се својим преданим радом унапреде животи најосетљивијих категорија друштва. У средишту мисије социјалног рада су оснаживање, заступање и саветовање корисника, у циљу њиховог осамостаљивања и што веће инклузије у друштво. Посао социјалног радника у Установи за децу и младе „Сремчица“ поетично бих назвала „Мост који спаја“. А фактички, суштински, овај “мост“ подразумева све оне активности социјалног радника које повезују права, потребе, жеље и интересе корисника, са релевантним институцијама и актерима у држави, које имају надлежност за остваривање истих ти права корисника.
Првенствено, најбитнија релација коју социјални радник Установе има (са становишта ингеренција) је сарадња са Органом старатељства. Путем различитих видова комуникације са Центрима за социјални рад, социјални радник Установе покушава да оствари сва она загарантована права, захтеве и жеље корисника, а у складу са њиховим најбољим интересом. Није ни најмање важна сарадња, коју има социјални радник Установе, са здравственим и образовним системом, судством, полицијом и ресурним Министарством, као и осталим службама јавног и приватног сектора. Једна од главних привилегија, сврха и смисао овог посла огледа се на лицима корисника. Кад се пружи помоћ, изражавање задовољства и захвалности коју нам корисници пружају, непроцењиво је искуство и вредност за сваког социјалног радника.
Данашњи социјални радници у свакодневици, преокупирани многобројним, компликованим задацима, са једне стране и ограниченим могућностима, са друге, испусте из вида важност коју имају за појединца, али и за друштво у целини. Без обзира на честе ометајуће факторе са којима се сусрећу социјални радници у свом раду, воља, истрајност, упорност, посвећеност, предани рад, али и срдачност, племенитост, емпатичност су речи које најбоље описују социјалне раднике и њихов рад.
Зато колеге, немојмо заборавити важну улогу коју имамо у овом друштву. Желим нам срећан Међународни дан социјалног рада и успешност у остваривању даљег рада.

Дијана Пешић
Социјални радник Установе за децу и младе „Сремчица“. 

Београд, 12.3. 2023. год.


*Установа за децу и младе „Сремчица“ у даљем тексту је Установа.

Click to listen highlighted text!